Projektanti

Ing. Ján Šikovný

Úvod

Meno:Ing. Ján Šikovný
Štát:Slovenská Republika
Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Banská Bystrica
Mesto:Banská Bystrica
Psč:97409
Ulica:Javorová 10
Kontaktná osoba:Meno zodpovednej osoby
Telefonický kontakt:09000000
Email:tuhliar@gmail.com

Doplňujúce informácie


Pôsobíme na slovenskom trhu od roku 1998.Tento profil je len vzorový, nejedná sa o skutočného projektanta

Špecializácia

Architektúra
Elektrické oznam. zariad. a rozvody
Elektrické silové zariad. a rozvody NN
Elektrické silové zariad. a rozvody VVN
Energetická náročnosť budov
Geodézia a kartografia
©2008 projektanti.sk. Všetky práva vyhradené.